Distanču plānotāja komentārs

Lai labāk sagatavotos sacensībām, izlasi distanču plānotāja komentāru par apvidu un distancēm!

Lai arī apvidus atrodas tuvu Rīgai, tas nav ierastais Pierīgas mežs. Sacensību apvidus ir izvietots mežu masīvā starp Baldoni un Daugavu. Baldones apkārtnei raksturīgi jauktu koku meži ar pamežu. Arī sacensībām izvēlētais apvidus ir tipisks Baldones apkārtnes mežs ar mainīga izmēra reljefu. Pārsvarā  redzamība ir laba, bet skrienamību apgrūtina sakritušo koku daudzums, kas šajā apvidū pēdējo gadu laikā ir strauji audzis. Dalībniekiem jārēķinās ar to, ka būs jāšķērso daudz sagāzti koki. Apvidus ir mainīgs - vietām šķiet, ka var attīstīt labu ātrumu, bet vietām  sajūtas ir tādas, ka kustība uz priekšu nenotiek. Jāspēj pārslēgties starp ātrumiem, jo bieži vien vietās, kur  visātrāk var paskriet, ir vislielākā iespēja kļūdām. 

Jārēķinās, ka sacensības notiek pavasarī, līdz ar to kājas būs slapjas, jo purvi un mitrākās vietas ir pārplūdušas. Pavasarī arī zaļākās vietas ir pietiekami pārredzamas, jo lapas vēl nav saplaukušas, līdz ar to redzamība ir krietni labāka.

Plānojot distances tika izveidotas vairākas versijas, bet, diemžēl, ne visas labākās apvidus daļas ir iespējams izmantot, jo apvidū ir izvietoti vairāki mikroliegumi, kas ietekmēja distanču plānošanu. 

Distanču plānošanā ir ieguldītas ļoti daudz stundas un mērķis plānojot bija tāds, lai ikviens dalībnieks būtu gandarīts par pieveikto distanci. Apvidus ir izaicinošs un distances plānotas tā, lai ceļa varianti arī vidējā distancē būtu izšķiroši. 

Novēlu ikvienam izturību visas distances garumā un veiksmīgus startus!

Tiekamies Riekstukalnā!

/ Fricis Spektors